Bell Logo

รับสอนพิเศษ ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต และ ตามบ้าน วิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือ แคลคูลัส ระดับ มหาวิทยาลัย หรือระดับมัธยม 4-5-6

ปัญหาหนึ่งของผู้เรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับมหาวิทยาลัยคือ เรียนแล้วไม่เข้าใจ แม้ว่าจะผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาได้แล้วก็ตาม ยิ่งวิชา ฟิสิกส์ 1 และ 2 มีการใช้วิชา แคลคูลัส มาแก้ปัญหาด้วยแล้ว ถ้าไม่เข้าใจการประยุกต์ใช้วิชา แคลคูลัส ก็ยิ่งทำให้มึนตึ๊บหนักกว่าเดิม
วิชา ฟิสิกส์ 1 และ ฟิสิกส์ 2 ที่พี่จะสอนออนไลน์ หรือ สอนตามบ้าน นี้ จะเป็นการสอนที่เน้นทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง และสอนวิชาแคลคูลัสควบคู่ไปด้วย
ส่วนวิชา ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยม พี่ก็จะเน้นความเข้าใจ และ ความสามารถในการทำโจทย์ พร้อมด้วยเทคนิคคิดลัดต่างๆมากมาย ช่วยให้น้องๆสามารถทำข้อสอบได้รวดเร็ว และ แม่นยำยิ่งขึ้น

ติดต่อเรียนได้ที่ พี่หย่วน โทร 062-576-7662 Email : thanachote.y@gmail.com  
Line Id : 0960038700

เกี่ยวกับผู้สอน

- ท้อป วิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ตลอด สมัยเรียนมัธยม
- ทำคะแนนได้เต็ม 100 วิชาฟิสิกส์ และ 94 คะแนน วิซา คณิตศาสตร์ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- ทำคะแนนได้สูงสุด ในวิชา ฟิสิกส์ 1 สมัยเรียนที่ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- B.Eng. (Electrical Engineering) , M.Eng. (Computer Engineering)